Bộ sưu tập ” Bác sỹ cây trồng” của KS Nguyễn Mạnh Chinh

0
24

Bộ sách quý 42 tập của KS Nguyễn Mạnh Chinh dành cho Nông nghiệp.


CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
Bác sỹ cây trồng số 1: ĐỜI SỐNG CÂY TRỒNG

PDF

109 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 2: GIỐNG CÂY TRỒNG

PDF

100 trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 5: KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY

PDF

90 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 6: CÔN TRÙNG VÀ NHỆN HẠI CÂY TRỒNG

PDF

60 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 7: BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

PDF

92 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 8: CỎ DẠI, CHUỘT VÀ ỐC HẠI CÂY TRỒNG

PDF

78 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 9: THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

PDF

98 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 10: QUẢN LÝ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG

PDF

100 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 11: TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CÂY DƯA HẤU

PDF

81 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 13: TRỒNG – CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH NHÃN – CHÔM CHÔM – MÃNG CẦU

PDF

96 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 14: TRỒNG – CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH XOÀI – VÚ SỮA – SA PÔ – DỪA

PDF

106 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 15: TRỒNG – CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CAM, QUÝT, BƯỜI, CHANH

PDF

102 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 16: TRỒNG – CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH DỨA- CHUỐI- ĐU ĐỦ

PDF

109 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 17: TRỒNG – CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TÁO ỔI MẬN

PDF

77 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 18: TRỒNG – CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH NHO – THANH LONG

PDF

98 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 19: BƠ- HỒNG- BÒN BON

PDF

79 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 20: CÀ PHÊ- CA CAO

PDF

85 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 22: CÂY HỒ TIÊU

PDF

76 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 23: CÂY CAO SU

PDF

74 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 24: CÂY ĐIỀU

PDF

73 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 25: CÂY MÍA

PDF

76 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 26: CÂY BÔNG VẢI

PDF

89 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 27: CÂY ĐẬU NÀNH, ĐẬU XANH

PDF

94 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 28: CÂY ĐẬU PHỘNG, MÈ

PDF

100 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 29: CÂY THUỐC LÁ

PDF

83 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 30: RAU GIA VỊ

PDF

95 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 31: RAU ĂN LÁ

PDF

80 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 34: RAU ĂN CỦ

PDF

84 Trang0 Lượt Tải100
Bác sỹ cây trồng số 41: CÂY HOA HỒNG

PDF

64 Trang0 Lượt Tải100