SKKN Hóa:Tuyển chọn và phân loại một số dạng bài tập chương tổng hợp hữu cơ

SKKN Hóa: Tuyển chọn một số phương pháp biện luận xác định CTCT hợp...

BBT tailieucuatui.org giới thiệu các bạn , Tuyển chọn một số phương pháp biện luận xác định CTCT hợp chất hữu cơ BBT tailieucuatui.org   DOWNLOAD ĐỂ XEM...
Lượng Giác và Phương trình Lượng giác

SKKN Hóa: Tuyển chọn và phân dạng các bài tập cơ bản và nâng...

BBT tailieucuatui.org giới thiệu các bạn , Tuyển chọn và phân dạng các bài tập cơ bản và nâng cao về tổng hợp hữu cơ BBT...
Lượng Giác và Phương trình Lượng giác

SKKN Hóa: Phương pháp giải nhanh bài tập cấu tạo nguyên tử

BBT tailieucuatui.org giới thiệu các bạn , Phương pháp giải nhanh bài tập cấu tạo nguyên tử. 1/ Lý thuyết chương cấu tạo nguyên tử 2/ Một...
Lượng Giác và Phương trình Lượng giác

SKKN Hóa: Một số phương pháp mới trong việc giảng dạy và bồi dưỡng...

BBT tailieucuatui.org giới thiệu các bạn , Một số sáng kiến kinh nghiệm hóa học đạt giải THPT. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho...

Tài Liệu nổi bật

Phát hiện và khắc phục một số sai lầm khi giải toán của học...

 giới thiệu các bạn: Phát hiện và khắc phục một số sai lầm khi giải toán của học sinh THPT BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG...

Ứng dụng phần mềm mathcad sáng tạo và giải bài toán bất đẳng thức...

 giới thiệu các bạn: Ứng dụng phần mềm mathcad sáng tạo và giải bài toán bất đẳng thức bằng phương pháp tiếp tuyến BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ...

Tuyển chọn SKKN Toán học hay về chuyên đề đạo hàm

 giới thiệu các bạn: Chuyên đề đạo hàm BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ