Tuyển chọn SKKN hay về chuyên đề bất đẳng thức

 giới thiệu các bạn: Chuyên đề bất đẳng thức BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ

Một số bài toán xác định điểm thỏa mãn điều kiện cho trước

 giới thiệu các bạn: Một số bài toán xác định điểm thỏa mãn điều kiện cho trước BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ

Tuyển chọn SKKN hay về phương pháp giải bài toán hình học không gian

 giới thiệu các bạn: Chuyên đề hình học không gian BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ

Một vài SKKN kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém học tốt môn toán

 giới thiệu các bạn: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém học tốt môn toán BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ

Tuyển chọn SKKN toán về chuyên đề số phức

 giới thiệu các bạn: Chuyên đề số phức BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ

Phát hiện và khắc phục một số sai lầm khi giải toán của học...

 giới thiệu các bạn: Phát hiện và khắc phục một số sai lầm khi giải toán của học sinh THPT BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG...

Đổi mới phướng pháp giảng dạy môn toán ( áp dụng cho học sinh...

 giới thiệu các bạn: Đổi mới phướng pháp giảng dạy môn toán BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ

Ứng dụng phần mềm maple trong dạy học môn toán

 giới thiệu các bạn: Ứng dụng phần mềm maple trong dạy học môn toán BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ

Ứng dụng phần mềm mathcad sáng tạo và giải bài toán bất đẳng thức...

 giới thiệu các bạn: Ứng dụng phần mềm mathcad sáng tạo và giải bài toán bất đẳng thức bằng phương pháp tiếp tuyến BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ...

Thiết kế bài giảng: phép đồng dạng với sự hỗ trợ của máy tính...

 giới thiệu các bạn: Phép đồng dạng với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ

Tài Liệu nổi bật

Phát hiện và khắc phục một số sai lầm khi giải toán của học...

 giới thiệu các bạn: Phát hiện và khắc phục một số sai lầm khi giải toán của học sinh THPT BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG...

Ứng dụng phần mềm mathcad sáng tạo và giải bài toán bất đẳng thức...

 giới thiệu các bạn: Ứng dụng phần mềm mathcad sáng tạo và giải bài toán bất đẳng thức bằng phương pháp tiếp tuyến BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ...

Tuyển chọn SKKN Toán học hay về chuyên đề đạo hàm

 giới thiệu các bạn: Chuyên đề đạo hàm BBT tailieucuatui.org DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ