Ebook BVTV: Danh mục thuốc BVTV được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp)

0
89

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook BVTV: Danh mục thuốc BVTV được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp)

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Tài liệu tham khảo về Sổ tay danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau ở Việt Nam. Để giúp người nông dân, quản lý, chỉ đạo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm được sản xuất từ nông nghiệp giúp bà con hiểu được cũng như sử dụng hợp lý nhằm đảm bảo sức khỏe và đem lại lợi ích cho người sử dụng.

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
27. Ebook BVTV: Danh mục thuốc BVTV được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp)

pdf

80 Trang4 Lượt Tải50