Ebook BVTV: Giáo trình động vật hại nông nghiệp (PGS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh)- ĐH Nông Nghiệp

0
113

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook BVTV: Giáo trình động vật hại nông nghiệp (PGS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh)- ĐH Nông Nghiệp

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Giáo trình Động vật hại nông nghiệp do PGS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh biên soạn cung cấp các thông tin cơ bản về 3 nhóm động vật là Nhện nhỏ, Chuột và Ốc hại cây trồng. Tham khảo nội dung giáo trình để bổ sung các thông tin hữu ích cho bản thân.

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
26. Ebook BVTV: Giáo trình động vật hại nông nghiệp (PGS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh)- ĐH Nông Nghiệp

pdf

204 Trang5 Lượt Tải50