Ebook BVTV: Sổ tay danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên RAU ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp)

0
805

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook BVTV: Sổ tay danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên RAU ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp)

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Cuốn “Sổ tay Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau ở Việt Nam” được biên soạn nhằm giúp người nông dân, quản lý, chỉ đạo, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau an toàn và hiệu quả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
28. Ebook BVTV: Sổ tay danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên RAU ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp)

PDF

129 Trang4 Lượt Tải50