Ebook BVTV: Sổ tay khuyến nông dùng cho khuyến nông viên cơ sở (NXB Nông Nghiệp)

0
27

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook BVTV: Sổ tay khuyến nông dùng cho khuyến nông viên cơ sở (NXB Nông Nghiệp)

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Cuốn “Sổ tay khuyến nông” giúp người làm công tác khuyến nông tìm hiểu và vận dụng một số chủ trương, chính sách của nhà nước về nông nghiệp; một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu đối với một số cây trồng, vật nuôi chính. Sách dùng cho khuyến nông viên cơ sở.

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
18. Ebook BVTV: Sổ tay khuyến nông dùng cho khuyến nông viên cơ sở (NXB Nông Nghiệp)

pdf

286 Trang2 Lượt Tải100