Ebook BVTV: Thuốc bảo vệ thực vật (NXB Nông Nghiệp)

0
120

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook BVTV: Thuốc bảo vệ thực vật (NXB Nông Nghiệp)

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Đã có nhiều tài liệu và các lớp tập huấn, hội thảo cho nông dân về các biện pháp kỹ thuật trồng trọt. Nhưng trong thực tế nhiều bà con do không hiểu được cơ sở khoa học của các biện pháp nên đã áp dụng một cách máy móc hoặc tùy tiện, dẫn đến hiệu quả không đạt yêu cầu, nhiều trường hợp tốn kém thêm chi phí, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây và sản phẩm thu hoạch

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
25. Ebook BVTV: Thuốc bảo vệ thực vật (NXB Nông Nghiệp)

pdf

98 Trang5 Lượt Tải50