Ebook BVTV: Tuyến trùng ký sinh cây ăn quả và biện pháp phòng trừ (NXB Nông Nghiêp)

0
22

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook BVTV: Tuyến trùng ký sinh cây ăn quả và biện pháp phòng trừ (NXB Nông Nghiêp)

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Phần 1 cuốn sách “Tuyến trùng ký sinh cây ăn quả và biện pháp phòng trừ” trình bày các nội dung: Vài nét về tình hình sản xuất cây ăn quả trên thế giới và ở Việt Nam, đại cương về tuyến trùng khí sinh thực vật, phân loại và hình thái tuyến trùng ký sinh thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Tuyến trùng ký sinh cây ăn quả và biện pháp phòng trừ”, phần 1 trình bày các nội dung: Các loài tuyến trùng ký sinh trên một số cây ăn quả chính, những loài tuyến trùng ký sinh quan trọng nhất, một số biện pháp phòng trừ tuyến trùng ký sinh thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
10. Ebook BVTV: Tuyến trùng ký sinh cây ăn quả và biện pháp phòng trừ (NXB Nông Nghiêp)

pdf

184 Trang4 Lượt Tải50