Ebook nhà nông: Giáo trình Nông Lâm kết hợp (NXB Nông Nghiệp)

0
28

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook nhà nông:  Giáo trình Nông Lâm kết hợp (NXB Nông Nghiệp)

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Cùng nắm kiến thức trong giáo trình “Nông lâm kết hợp: Phần 1” thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 nguyên lý về nông lâm kết hợp, chương 3 mô tả và phân tích các hệ thống nông lâm kết hợp.

Cùng nắm kiến thức trong giáo trình “Nông lâm kết hợp: Phần 2” thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 4 kỹ thuật nông lâm kết hợp, chương 5 áp dụng và phát triển kỹ thuật nông lâm kết hợp.

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
6. Ebook nhà nông: Giáo trình Nông Lâm kết hợp (NXB Nông Nghiệp)

pdf

167 Trang3 Lượt Tải50