Ebook nhà nông: Giáo trình QUY HOẠCH phát triển nông thôn (ĐH Nông Nghiệp 1)

0
14

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook nhà nông: Giáo trình QUY HOẠCH phát triển nông thôn (ĐH Nông Nghiệp 1)

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Giáo trình này được biên soạn dùng cho việc giảng dạy và học tập ở bậc đại học ngành Quản lý đất đai, ngành môi trường. Giáo trình cũng có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các chương trình đào tạo khác có liên quan và cán bộ làm công tác phát triển nông thông. Sau đây là phần 1 của giáo trình.

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
7. Ebook nhà nông: Giáo trình QUY HOẠCH phát triển nông thôn (ĐH Nông Nghiệp 1)

pdf

147 Trang2 Lượt Tải50