Ebook Sách nông sản: 575 giống cây trồng nông nghiệp mới (NXB Nông nghiệp)

0
31

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook Sách nông sản: 575 giống cây trồng nông nghiệp mới (NXB Nông nghiệp)

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Thực tiễn sản xuất nông nghiệp trên thế giới cũng như trong nước khẳng định giống cây trồng là một nhân tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả sản suất nông nghiệp. Cuốn sách “575 giống cây trồng nông nghiệp mới” giới thiệu tới người 575 giống cây trồng nông nghiệp đã được khảo nghiệm, kiểm tra đánh giá giống trên cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách.

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
Ebook Sách nông sản: 575 giống cây trồng nông nghiệp mới (NXB Nông nghiệp)

pdf

414 Trang5 Lượt Tải50