Ebook Sách nông sản: Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây: gieo hạt, chiết, giâm, ghép cành

0
51

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook Sách nông sản: Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây: gieo hạt, chiết, giâm, ghép cành

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Cuốn “Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây” gồm 7 chương chia thành 2 tập. Chương 1 giới thiệu về các dụng cụ và thiết bị vật liệu phục vụ cho công việc nhân giống. Các chương 2, 3, 4, 5… giới thiệu cách nhân giống từ rễ, thân lá. Chương 6, 7 hướng dẫn cách ghép cây và cách chăm sóc cây trồng. Sách “Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây: Tập 1” gồm nội dung 4 chương đầu. Mời bạn đọc tham khảo.

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
Ebook Sách nông sản: Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây: gieo hạt, chiết, giâm, ghép cành

pdf

107 Trang4 Lượt Tải50