Ebook Sách nông sản: Cơ sở di truyền chọn giống thực vật

0
35

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook Sách nông sản: Cơ sở di truyền chọn giống thực vật

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Giáo trình “Cơ sở di truyền chọn giống thực vật: Phần 1” trình bày nội dung: khái niệm về giống cây trồng và khoa học chọn giống, tạo vật liệu khởi đầu trong chọn giống thực vật, cơ sở di truyền số lượng trong chọn giống thực vật,…
Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
Ebook Sách nông sản: Cơ sở di truyền chọn giống thực vật

pdf

201 Trang5 Lượt Tải50