Ebook Sách nông sản: Giáo trình Quản Lý Hệ Thống Thủy Nông -Tập 1- Quản lý Tưới

0
22

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook Sách nông sản: Giáo trình Quản Lý Hệ Thống Thủy Nông -Tập 1- Quản lý Tưới

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông: Tập 1 (Quản lý tưới) do Nguyễn Văn Hiệu (chủ biên) biên soạn cung cấp cho học sinh một cách hệ thống những kiến thức cần thiết tạo điều kiện khi học sinh ra trường sẽ đảm nhiệm được chức năng, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lý nước và khai thác hệ thống thủy nông.

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
5. Ebook Sách nông sản: Giáo trình Quản Lý Hệ Thống Thủy Nông -Tập 1- Quản lý Tưới

pdf

169 Trang5 Lượt Tải50