Ebook Sách nông sản: Lý thuyết thí nghiệm Mô Hình Công Trình Thủy (NXB Xây Dựng)

0
26

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook Sách nông sản: Lý thuyết thí nghiệm Mô Hình Công Trình Thủy (NXB Xây Dựng)

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Ebook Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy của tác giả GS.TS. Lương Phương Hậu và PGS.TS. Trần Đình Hợi đề cập về mô hình vật lý chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu động lực học sông, ven bờ và công trình thủy. Tài liệu này được biên soạn theo đề cương của giáo trình cao học ngành Công trình thủy Trường Đại học Xây dựng. Đây cũng là tài liệu tham khảo cho sinh viên đại học của ngành thủy lợi, cảng – đường thủy, công trình ven bờ; cho các cán bộ nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm.

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
4. Ebook Sách nông sản: Lý thuyết thí nghiệm Mô Hình Công Trình Thủy (NXB Xây Dựng)

pdf

207 Trang4 Lượt Tải50