Ebook Sách nông sản: Một số giống cây trồng mới ở Việt Nam

0
38

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook Sách nông sản: Một số giống cây trồng mới ở Việt Nam

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Ebook Giới thiệu một số cây trồng mới ở Việt Nam (1990 – 2000): Phần 2 trình bày một số giống cây trồng mới ở Việt Nam giai đoạn từ 1990 tới năm 2000 như các giống lúa, giống ngô và giống đậu đỗ. Tài liệu phục vụ cho các bạn quan tâm tới lĩnh vực Nông nghiệp.

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
Ebook Sách nông sản: Một số giống cây trồng mới ở Việt Nam

pdf

128 Trang3 Lượt Tải50