Ebook: Tin học địa chất thủy văn ứng dụng (NXB KH&KT)

0
196

TAILIEUCUATUI.ORG giới thiệu Ebook Nông nghiệp 

Ebook:  Tin học địa chất thủy văn ứng dụng (NXB KH&KT)

Đây là nguồn tài liệu tham khảo có ích trong lĩnh vực nông nghiệp.

BBT: TAILIEUCUATUI.ORG

CHÚ Ý: TẢI VỀ để xem bản ĐẦY ĐỦ

Giáo trình Tin học địa chất thủy văn ứng dụng do Đoàn Văn Cánh (chủ biên) biên soạn gồm nội dung chương 13 & 14 của giáo trình. Nội dung 2 chương này thuộc phần “Phần mềm MODFLOW, MODPATH và MT3D” trình bày đầu ra của mô hình và khai thác dữ liệu Visual modflow qua các bài tập.

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
7. Ebook: Tin học địa chất thủy văn ứng dụng (NXB KH&KT)

pdf

275 Trang5 Lượt Tải100