Quy định bảo mật

QUY ĐỊNH BẢO MẬT

+ Tailieucuatui.org cam kết không công khai các thông tin và các vấn đề liên quan của các thành viên, Biên tập viên, cộng tác viên cộng tác với Tailieucuatui.org

Tailieucuatui.org chỉ sử dụng thông tin để liên lạc và trao đổi  trong những trường hợp cụ thể.

Emailtailieucuatui.org@gmail.com
SĐT0943.398.162