Thỏa thuận sử dụng

Chào mừng quý vị đến với website http://tailieucuatui.org. Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng sau đây. Quý vị chỉ có thể sử dụng website này khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

1.Các đinh nghĩa 
– Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.
– Tài nguyên là các thông tin, tài liệu, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, … hay bất cứ thông tin hoặc tư liệu nào trên website này.
– Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website hoặc tài nguyên trên website.
2.Quyền thay đổi nội dung điều khoản
tailieucuatui.org tùy theo sự suy xét của chúng tôi để thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

3.Quy định về việc sử dụng website:
Khi sử dụng website này, các bạn có quyền xem, đọc, tải về các tài liệu khi đã có đầy đủ các yêu cầu cần thiết khác được quy định riêng trên mỗi bài viết; các bạn có quyền bình luận ở mỗi bài viết, mỗi tài liệu tuy nhiên chúng tôi không chấp nhận các bình luận (Comment) có nội dung vi phạm vào một trong số các việc sau:
– Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
– Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
– Gây rối trật tự công cộng hoặc phạm pháp hình sự.
– Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
– Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép của chúng tôi.
– Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
– Hướng dẫn hoặc cung cấp thông tin liên quan đến việc crack (bẻ khóa phần mềm), và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

– Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
– Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Mọi phản ánh về BBT xin liên hệ:
Emailtailieucuatui.org@gmail.com
SĐT0943.398.162
Chúng tôi rất vui khi nhận ý kiến của độc giả.
Trân Trọng