Tuyển chọn SKKN hay về chuyên đề bất đẳng thức

0
206

[Tài liệu của tui] giới thiệu các bạn:

Chuyên đề bất đẳng thức

BBT tailieucuatui.org

DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức

doc

403 Lượt Tải5
Dự đoán dấu đẳng thức để áp dụng bất đẳng thức cô-si chứng minh bất đẳng thức

doc

222 Lượt Tải5
Dự đoán dấu bằng trong BĐT cô-si để tìm GTLN, GTNN và chứng minh bất đẳng thức

doc

232 Lượt Tải5
Ứng dụng bất đẳng thức để giải phương trình và hệ phương trình

doc

253 Lượt Tải5
Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp hình học hóa

doc

175 Lượt Tải5
Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp đánh giá phần tử đại diện

doc

273 Lượt Tải5
Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức

doc

393 Lượt Tải5
Phương pháp chứng minh bất đẳng thức

doc

221 Lượt Tải5