Ứng dụng phần mềm mathcad sáng tạo và giải bài toán bất đẳng thức bằng phương pháp tiếp tuyến

0
1819

[Tài liệu của tui] giới thiệu các bạn:

Ứng dụng phần mềm mathcad sáng tạo và giải bài toán bất đẳng thức bằng phương pháp tiếp tuyến

BBT tailieucuatui.org

DOWNLOAD ĐỂ XEM NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ

Tên File tải Mô tả Kích thước Số lần tải Điểm tải tập tin Xem trước Tải về
Ứng dụng phần mềm mathcad sáng tạo và giải bài toán bất đẳng thức bằng phương pháp tiếp tuyến

doc

22 trang3 Lượt Tải5